Termeni si Conditii Utilizator Final

 

Prin folosirea produsului sau serviciului storeSAFE, așa cum este specificat mai jos, Utilizatorul confirmă că a citit acest contract și este de acord cu termenii săi.

1. Condiții de utilizare.

storeSAFE este de acord să ofere storeSAFE („Produsul”) Utilizatorului pentru a fi folosit împreună cu un serviciu de backup de date. Prin acceptarea sau folosirea Produsului, Utilizatorul este de acord cu dreptul de proprietate al storeSAFE asupra acestuia. Utilizatorul este de acord să nu facă nici o încercare de inginerie inversă sau decompilare a Produsului sau de descoperire prin orice metodă a codului sursă, a algoritmilor sau a procesele care stau la baza Produsului. De asemenea, Utilizatorul este de acord să nu facă nici o modificare a produsului, niciodată.

2. Conturi, Parole și Securitate.

Pentru a putea avea acces la Serviciu, trebuie să fiți un utilizator înregistrat. Sunteți responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei dumneavoastră. De asemenea, veți fi singurul responsabil și răspunzător pentru orice activitate care apare sub numele dumneavoastră de utilizator. Dacă pierdeți parola sau cheia de criptare pentru contul dumneavoastră, este posibil să nu mai puteți accesa datele. storeSAFE nu va fi răspunzător pentru daunele (inclusiv cele referitoare la imposibilitatea de a recupera datele de backup sau la divulgarea de informații confidențiale) rezultate din pierderea /distrugerea/compromiterea acestei chei.

3. Toate software-urile sunt furnizate de către storeSAFE „ca atare”, fără niciun fel de garanții, iar storeSAFE nu va fi răspunzător pentru daunele de niciun fel care decurg din utilizare. De asemenea, storeSAFE nu acordă nici o garanție explicită sau implicită, inclusiv garanția „pe viață” sau orice garanții implicite de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop.

4. storeSAFE vă acordă doar pentru uz personal, o licență limitată, non-exclusivă, netransferabilă, royalty-free de utilizare a formei binare a software-ului furnizat. Redistribuirea programelor deținute de storeSAFE, cu excepția cazului în care acest drept este acordat în mod explicit de  storeSAFE, este strict interzisă.

5. Tot conținutul de pe acest site, inclusiv text, grafică, logo-uri, button icons, imagini, software, este proprietatea storeSAFE sau a furnizorilor săi de conținut și este protejat de legile internaționale privind drepturile de autor. Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea storeSAFE sau a furnizorilor săi de software și sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor. Orice încercare de inginerie inversă, dezasamblare sau decompilare a programelor, cu excepția cazului în care este în mod explicit permisă, este interzisă prin lege.

6. storeSAFE vă poate trimite notificări prin email sau poștă. De asemenea, storeSAFE poate furniza avizele de modificare a termenilor sau a altor chestiuni prin afișarea de anunțuri sau de link-uri către anunțuri  cu privire la serviciile oferite.

7. Deși nu este în intenția storeSAFE de a monitoriza comunicațiile dumneavoastră online, storeSAFE își rezervă dreptul de a edita sau șterge conținut descoperit și considerat dăunător sau ofensator pentru publicul larg. Încetarea sau suspendarea contului dumneavoastră poate surveni ca o consecință a încălcării acestei reguli.

8. Integritatea acestui sistem se bazează pe utilizarea corespunzătoare a email-ului ca mediu de transmitere a mesajelor. Folosirea sistemului de email direct sau indirect, ca un instrument de spam sau în alt mod decât cel pentru care a fost destinat, este interzisă.

9. storeSAFE își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe în orice moment și periodic, temporar sau permanent, serviciile (sau orice parte a acestora) cu sau fără o notificare prealabilă. Licența Utilizatorului de a  folosi produsul este valabilă doar atât timp cât Utilizatorul folosește efectiv și plătește pentru Serviciul furnizat de către storeSAFE. În niciun moment și în nicio situație, Utilizatorul nu dobândește dreptul de proprietate asupra Produsului.

10. Acest Contract intră în vigoare din momentul înscrierii pentru serviciile storeSAFE și își păstrează valabilitatea până când contul Utilizatorului este închis. Puteți rezilia prezentul Contract în orice moment prin distrugerea Software-ului și închiderea contului dumneavoastră.

11. Se pretinde din partea dumneavoastră să nu folosiți serviciile furnizate de către storeSAFE pentru nicio activitate ilegală, inclusiv, dar nu limitat la încercarea de a compromite securitatea oricărui cont din rețea, a site-ului sau a țării. Proceduri legale corespunzătoare vor fi inițiate în cazul în care storeSAFE va descoperi oricare din aceste activități.

12. storeSAFE nu va fi răspunzător pentru nicio daună indirectă, specială sau incidentală (inclusiv daune legate de pierderea afacerii, pierdere profituri, date de backup sau altele similare), fie bazate pe o încălcare a contractului, prejudiciu (inclusiv neglijență), garanție produs sau pe altceva, chiar dacă storeSAFE sau reprezentanții săi au fost informați de posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă se constată că o soluție stabilită prin prezentul document a eșuat în a-și atinge scopul.

13. Nulitate. Dacă orice prevedere sau termen al acestui Contract este invalidă, ilegală sau inaplicabilă în alt mod, va fi ca și când o astfel de prevedere nu a fost inclusă în acest Contract, iar termenii și prevederile rămase vor fi în continuare valabile.

14. Rubrici. Rubricile folosite în acest Contract sunt doar pentru comoditate și nu reprezintă termeni ai acestui Contract. storeSAFE își rezervă dreptul de a modica în orice moment acest Contract la discreția sa, fără răspundere față de dumneavoastră. Prezentul Contract, amendat va intra în vigoare la acceptarea  înregistrării pentru utilizatorii noi și este valabil pentru toți utilizatorii existenți la 7 zile de la postarea oricărei modificări de termeni pe site-ul www.storesafe.ro.  Sunteți de acord să fiți obligat prin acest Contract, conform modificărilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările prezentului Contract, trebuie să vă închideți contul imediat.

LiveZilla Live Help
Security check